e-Akademia Przyszłości

e-Akademia Przyszłości


GIMNAZJUM  Z  PRZYSZŁOŚCIĄ - podstawowe informacje

Miło nam poinformować, iż nasze Gimnazjum jako jedyne w Bielsku-Białej zostało zakwalifikowane do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego e-Akademia Przyszłości.

Projekt e-Akademia Przyszłości ma na celu kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

W ramach projektu e-Akademia Przyszłości kształtowanych jest siedem kompetencji kluczowych:

@ porozumiewanie się w języku ojczystym,

@ porozumiewanie się w językach obcych,

@ kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

@ kompetencje informatyczne,

@ umiejętność uczenia się,

@ kompetencje społeczne i obywatelskie,

@ inicjatywność i przedsiębiorczość.

Został opracowany Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych, który określa:

@ jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,

@ jak pracować z uczniami zdolnymi,

@ jak pomóc uczniom klas 1. gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6. klasy osiągnęli najniższe wyniki.

Projekt jest realizowany podczas zajęć z następujących przedmiotów:

matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, informatyka, przedsiębiorczość (WOS).

Uczniowie mogą samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski.

Uczniowie mogą wziąć udział w następujących zajęciach:

@ Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów nauczania, z wykorzystaniem 168 jednostek e-learningowych. Każda z tych jednostek będzie atrakcyjnym, multimedialnym programem zawierającym treści nauczania oraz ćwiczenia kształtujące wybrane umiejętności i sprawdziany.

@ Wirtualne Koła Naukowedla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki podczas pracy z jednostkami e-learningowymi. Uczniowie ci stworzą Wirtualną Szkołę. Członkowie takiej szkoły, pod opieką kadry akademickiej wyższych uczelni, będą rozwijać swoje uzdolnienia podczas indywidualnego toku nauczania. Dla wyróżniających się uczniów Wirtualnej Szkoły, po pierwszym i drugim roku realizacji programu, zostaną zorganizowane pięciodniowe obozy naukowe w ośrodkach akademickich.

@ Szkolne Grupy Wyrównawczedla uczniów, którzy uzyskali niski wynik ze sprawdzianu na zakończenia 6. klasy. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Celem warsztatów będzie rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny, rozbudzenie aspiracji i nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów i podniesienie umiejętności uczenia się. Praca Szkolnych Grup Wyrównawczych jest przewidziana w pierwszym półroczu nauki gimnazjalnej.

@ Lokalne Zespoły Projektowe, które powstaną w każdej szkole. Zadaniem takich zespołów będzie przygotowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych poruszających i rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu. Projekty będą sukcesywnie publikowane na platformie e-learningowej - stworzą Ligę Lokalnych Grup Projektowych. Najlepsze projekty wezmą udział w przeglądzie krajowym.

Korzyści płynące dla uczniów z realizacji projektu:

@ Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych.

@ Umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu).

@ Szansa na równy start dla tych, którzy do tej pory mieli słabsze wyniki w nauce.

@ Szansa dla szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich zainteresowań dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.

@ Możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.

Więcej informacji na stronie www.eakademiaprzyszlosci.pl

powrót do góry

Lista szkół zakwalifikowanych do projektu “e-Akademia Przyszłości” według województw…ŚLĄSKIE

 

 

1. ZSO Gimnazjum Nr 2 Jutrzenki 13 43-300 Bielsko-Biała
2. Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Sportowymi Ks. Piotra Klimka 7 44-240 Żory
3. Gimnazjum Nr 10 Karola Miarki 64 44-203 Rybnik
4. Gimnazjum Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 Okrężna 1 34-325 Łodygowice
5. Gimnazjum Nr 1 Michejdy 1 43-400 Cieszyn
6. Gimnazjum Nr 8 Katowicka 35 44-335 Jastrzębie-Zdrój
7. Gimnazjum im. Jana Pawła II Istebna 1345 43-470 Istebna
8. Publiczne Gimnazjum Nr 2 Sudecka 5 41-608 Świętochłowice
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 Wolności 323 41-800 Zabrze
10. Gimnazjum Nr 4 Chopina 4A 41-100SiemianowiceŚląskie
11. Gimnazjum Nr 3 Sokolska 23 40-863 Katowice
12. Gimnazjum Nr 5 Arki Bożka 21 41-902 Bytom
13. Gimnazjum Nr 5 Młodzieżowa 7 43-100 Tychy
14. Gimnazjum Nr 7 im. A. Mickiewicza Farna 5 41-506 Chorzów
15. Gimnazjum Nr 2 Sikornik 34 44-114 Gliwice
16. Gimnazjum przy ZSP w Wojkowicach Kościelnych Zachodnia 4 42-510 Wojkowice Kościelne
17. Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego Czarny Las, Szkolna 6 42-233 Mykanów
18. Gimnazjum W Chruszczobrodzie Mickiewicza 113 42-450 Łazy
19. Gimnazjum Piłsudskiego 31 42-470 Siewierz
20. Gimnazjum Nr 2 Szkolna 17 42-230 Koniecpol
21. Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Sportowymi im.S. Banacha Jasnogórska 84/90 42-217 Częstochowa

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.eakademiaprzyszlosci.pl

Certyfikaty

banner2
szkola