Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/18 II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku – Białej

lp

I semestr

4 września 2017r. do 19 stycznia 2018r.

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

2.

Dzień Sportu – rajd szkolny. Otrzęsiny.

29 września 2017r.

3.

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

12 października 2017r.

4.

Święto Patrona.

19 października 2017r.

5.

Święto Niepodległości

10 listopada 2017r.

6.

Wpisanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz przewidywanych ocen za I semestr

4 grudnia 2017r.

7.

Ostateczny termin przeprowadzania sprawdzianów i prac pisemnych w I semestrze

11 grudnia 2017r. (oddać do 15 grudnia)

8.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2017r

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017r. do 1stycznia 2018r.

10.

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

12 stycznia 2018r. do godz. 1520

11.

Konferencja klasyfikacyjna

16 stycznia 2018r.

12.

Konferencja plenarna

23 stycznia 2018r.

13.

Festiwal nauki i sztuki

25-26 stycznia 2018r.

 

II semestr: klasy I i II LO

22 stycznia 2018r. – 22 czerwca 2018r.

 

II semestr: klasy III LO

22 stycznia 2018r. – 27 kwietnia 2018r.

14.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018r.

15.

Zwyczajne, niezwyczajne kobiety XX wieku

6-9 marca 2018r.

16.

Wpisanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz przewidywanych ocen dla klas III

20 marca 2018r. (do 1520)

17.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018r.

18.

Ostateczny termin przeprowadzania sprawdzianów i prac pisemnych w II semestrze – klasy III

31 marca 2017r. (oddać do 7.04)

19.

Ostateczny termin wpisywania końcowych ocen klasyfikacyjnych klas III

20 kwietnia 2018r. do godz. 1520

20.

Dzień otwarty szkoły

25 kwietnia 2018r.

21.

Konferencja klasyfikacyjna – klasy III LO

24 kwietnia 2018r.

22.

Pożegnanie absolwentów liceum

27 kwietnia 2018r.

23.

Egzamin maturalny

4-25 maja 2018r.

24.

Wpisanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz przewidywanych ocen dla klas I i II

15 maja 2018r. do godz. 1520

25.

Ostateczny termin przeprowadzania sprawdzianów i prac pisemnych w II semestrze – klasy I i II

30 maja 2018r. (oddać do 5.06)

26.

Wycieczki szkolne

4 – 8.06.2018r.

27.

Ostateczny termin wpisywania końcowych ocen klasyfikacyjnych klas I i II

15 czerwca 2018r. do godz. 1520

28.

Konferencja klasyfikacyjna

19 czerwca 2018r.

29.

Konferencja plenarna

21 czerwca 2018r.

30.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018r.

31.

Ferie letnie

23 czerwca 2018r. – 31 sierpnia 2018r.

Terminy zebrań rodziców:

13 września 2017r. 6 grudnia 2017r.

17 stycznia 2018r. 21 marca 2018r.

16 maja 2018r.

Dodatkowo – konsultacje dla rodziców:

25 października 2017r.

Podczas zebrań i konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców.

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości miejskich:

11 listopada 2017r. – klasa 1e pod opieką p. Roberta Michalskiego

3 maja 2018r. – klasa 1a po opieką p. Roberta Michalskiego

Certyfikaty

banner2
szkola