Kalendarz imprez szkolnych

Kalendarz imprez szkolnych

Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W GIMNAZJUM NR 2 W BIELSKU-BIAŁEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

L.p.

Rodzaj uroczystości

Data

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1.09.2016r.

Spotkanie z wychowawcami w klasach

wychowawcy klas

wicedyrektor

2.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Wrzesień 2016r.

Zajęcia dydaktyczne

Nauczyciele historii

3.

Otrzęsiny klasy I

Wrzesień 2016r.

Gry i zabawy integrujące

mgr H. Talik

mgr A. Szyra

4.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13.10.2016r

Audycja

mgr A. Szyra

5.

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2016r.

Akademia ogólnoszkolna

mgr S. Grzybowski

 

6.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

9.12.2016r.

Wystawa, gazetka

mgr E. Wilman

7.

Obchody Świąt Bożego Narodzenia

22.12.2016r.

Wigilie klasowe, przedstawienie

mgr M. Kulig

wychowawcy klas

8.

Miesiąc Pamięci Narodowej, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

10.04.2017r.

Audycja

mgr W. Drwięga

9.

Światowy Dzień Ziemi

24.04.2017r.

Plakat, konkurs

mgr M. Jurasz

mgr K. Zachariasiewicz

10.

Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Symboli Narodowych

27.04.2017r.

Audycja

mgr R. Łopatecki

11.

Święto Sportu Szkolnego

1.06.2017r.

rozgrywki

Nauczyciele w-f

12.

Pożegnanie absolwentów gimnazjum

22.06.2017r.

akademia

mgr A. Szyra

mgr M. Girtler-Jamka

mgr E. Wilman

13.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017r.

akademia

mgr A. Szyra

mgr M. Girtler-Jamka

mgr E. Wilman

14.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

1.09.2017r.

Akademia - wykład

mgr E. Potoczny

 

Certyfikaty

banner2
szkola