Szóstoklasisto!

Szóstoklasisto!

W związku z przystąpieniem Miasta Bielska-Białej do elektronicznego naboru rekrutacja do klas pierwszych szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru na stronie internetowej: https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl

 

Ważne terminy:

  1. Od 6 maja 2016r. do 10 czerwca 2016r. kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl

  • zgłoszeń przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

  • wniosków przez uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

  1. Od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00 –

  • dostarczenie przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

  • dostarczenie przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

  1. 15 lipca 2016r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  1. Od 15 – 20 lipca 2016r. do godz. 15.00potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

  1. 22 lipca 2016r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

 

Autor: BartЕ‚omiej Nagacz (bartek.nagacz(at)gmail.com)